Od výroby elektroniky k predaju respirátorov.

Naša spoločnosť  RMC s.r.o. so sídlom v Novej Dubnici je na trhu už od roku 1994. Zaoberáme sa vývojom a výrobou elektroniky pre priemyselné aplikácie a poskytujeme komplexné služby v tejto oblasti pre svojich zákazníkov. Sme aktívni na slovenskom trhu, ale máme svojich zákazníkov aj v rôznych kútoch sveta. 

Jedným z nosných výrobkov, ktorý patrí stabilne do nášho výrobného programu možno zaradiť  aj  riadiacu elektroniku do  kompresorov pre dýchacie prístroje, ktorú vyrábame pre nášho obchodného partnera. Po hrozivých správach prichádzajúcich z Číny začiatkom roka dopyt po týchto prístrojoch mnohonásobne stúpol. 

Vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu v Európe sme si uvedomovali, že je mimoriadne dôležité, aby sme boli schopní objednané výrobky dodať, a to čo možno najskôr. Keďže naša firma patrí medzi tie menšie, riziko ochorenia našich zamestnancov by mohlo vážne ohroziť termíny dodania týchto výrobkov. 

Na našom pracovisku sme ihneď zaviedli prísne hygienické opatrenia a snažili sme sa zabezpečiť pre našich pracovníkov účinné ochranné prostriedky. Keďže  sa jednalo o nedostatkový tovar, obrátili sme sa na našich obchodných partnerov v Číne, ktorí nám sprostredkovali kúpu kvalitných  respirátorov. Rozhodli sme sa pre nákup väčšieho množstva  respirátorov, ako sme sami potrebovali, keďže na Slovensku bol ich akútny nedostatok.  Naše prvé zásielky mierili formou daru  mnohým lekárom z nášho okolia.  Pomohli  sme tiež vybaviť respirátormi mnoho zubných ambulancií, ktoré v tom čase nemali k dispozícii ani len rúška. Bol to emocionálny zážitok, na ktorý budeme dlho spomínať.

V tejto dobe pokladáme za mimoriadne dôležité, aby zákazník, ktorý kupuje ochranné prostriedky mal skutočne istotu, že to, čo kupuje, naozaj  má deklarované vlastnosti. 

Nami ponúkané respirátory sú certifikované európskou akreditovanou skúšobňou BSI a spĺňajú požiadavky normy EN 149:2001+A1:2009 pre triedu ochrany FFP2. 

Naša spoločnosť je  držiteľom rozhodnutia o uvedení určeného výrobku na trh  Slovenskej republiky  vydaného Úradom  pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Dôverujte preverenej kvalite..

 

Viac informácií o našej spoločnosti nájdete na našej webovej stránke www.rmc.sk .

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info