Použitie Respirátorov FFP2

Použitie

  • Respirátor zakrýva ústa, nos a bradu. Na tvár sa upevňuje dvomi pružnými úponmi za uši. Tieto je možné skrátiť vytvorením uzlíkov a prispôsobiť svojej tvári.
  • Správne nasadený respirátor sa pri nádychu viditeľne prisáva k tvári!
  • Voľne upevnený respirátor plní svoju úlohu len obmedzene! Pred nasadením respirátora si dôkladne umyte ruky. Uchopte respirátor rukou za vonkajšiu stranu, prispôsobte si kovovú výstuž okolo nosa a druhou rukou si upevnite úpony za uši. Nikdy sa nedotýkajte respirátora na vnútornej strane, mohlo by prísť k jeho kontaminácii. Aj počas nosenia sa vyhýbajte zbytočnému dotýkaniu respirátora.
  • Pri snímaní respirátora postupujte opačným smerom, snímte úpony spoza uší a zložte respirátor z tváre. Vyhoďte použitý respirátor do koša a dôkladne si umyte ruky.
  • Respirátor je jednorazový , nepoužívajte opakovane!

Skladovanie

  • Originálne zabalené výrobky skladujte na suchom, chladnom mieste v nekontaminovanom prostredí.
  • Výrobky z individuálneho obalu smie vybaliť až konečný užívateľ!

Likvidácia

Použitý respirátor vložte do plastového vrecka, uzavrite ho a vyhoďte do zmiešaného komunálneho odpadu. Nelikvidujte použité respirátory umiestňovaním do triedeného odpadu!

Pre koho sú respirátory určené ?

Respirátory sú určené pre všetkých  ľudí, ktorí  majú potrebu zabezpečiť pre seba zvýšenú ocranu pred rôznymi časticami, v súčasnosti je vhodný predovšetkým ako ochrana pred vírusom spôsobujúcim ochorenie Covid-19, ale aj vírusom  chrípky a pod. Je mimoriadne vhodný na použitie všade tam, kde človek prichádza do styku s väčším počtom ľudí.  Je vhodnou formou chrany pre zdravotníckych pracovníkov, ale aj pre pracovníkov  napr. klentskych centier, pracovníkov služieb,  verejnej správy, ľudí s oslabenou imunitou alebo ľudí so zdravotnými problémami, pre ktorých by prípadná nákaza mohla mať vážne dôsledky, ale aj pre bežnú verejnosť. Ochrana štandardným rúškom, či už jednorazovým alebo bavlneným, poskytuje len veľmi obmedzenú ochranu svojmu nositeľovi, slúži ako ochrana predovšetkým pre jeho okolie. Oproti tomu respirátory triedy FFP2 bez výdychového ventilu poskytujú pri správnom používaní účinnú ochranu pred vírusom  pre jeho nositeľa ako aj pre jeho okolie.

Ponúkané respirátory  triedy FFP2 sú tiež vhodné pre zabezpečenie požiadaviek BOZP a ochranu zdravia zamestnancov pri určených prácach, kde sa ich používanie vyžaduje.

V zmysle aktuálnej novely zákona č. 69/2020 Z.z zo dňa 18.6.2020 sa na predaj respirátorov triedy FFP2 bez výdychového ventilu nevzťahuje zákaz predaja. Respirátory sú dostupné  všetkým záujemcom, ktorí o ich kúpu prejavia záujem a ktorí majú záujem  o zabezpečenie zvýšenej ochrany.

 

 

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info